Privacy policy

Eerst en vooral willen we dat u weet dat uw privacy belangrijk is voor ons en dat we de verantwoordelijkheid die u ons direct of indirect heeft toevertrouwd serieus nemen.

Dit beleid legt uit hoe Getflights / Groupflights klantgegevens verzamelt, de gegevens gebruikt in welke situaties en aan wie de gegevens worden verstrekt.

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens is een onvermijdelijk en noodzakelijk onderdeel van het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en om de doeleinden beschreven in dit privacybeleid te bereiken.  

Getflights.com en Groupflights.com zijn handelsmerken van Getflights BV.  

Getflights BV

Gistelsesteenweg 676

8200 Brugge

Belgie

KBO: 0728.975.685

BTW: BE07 2897 5685

Telefoon: +32 50 66 16 16

E-mail: hello@getflights.com

IBAN: BE23 3631 8889 3291

BIC: BBRUBEBB  

Getflights / Groupflights is gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.  

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over onze omgang met uw persoonlijke gegevens, contacteer ons op het volgende adres: Gistelsesteenweg 676, 8200 Brugge, BELGIË. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via dpo@groupflights.com.  

Bescherming en veiligheid is belangrijk voor ons

Verantwoorde omgang met persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de bedrijfsvoering, is cruciaal voor onze zakelijke doelstellingen en reputatie. In dit privacybeleid zullen we verantwoording afleggen over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt als klant, leverancier of zakenpartner en hoe u toegang kunt krijgen tot uw eigen persoonsgegevens.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens zijn alle soorten gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Onder een identificeerbaar individu wordt verstaan ​​een persoon die direct of indirect onder meer kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die specifiek zijn voor de identiteit van een bepaalde persoon.  

Wat voor soort persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Uw persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt in relatie tot uw positie als klant en de werking van Getflights / Groupflights. De verzamelde gegevens kunnen variëren, afhankelijk van of u een klant, leverancier of zakenpartner bent, maar in het algemeen zullen het gegevens zijn met betrekking tot klantenadministratie, leveranciersadministratie, direct marketing en gegevens met betrekking tot de rechten en plichten van Getflights / Groupflights.

Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens van uw kant kan betekenen dat Getflights / Groupflights niet in staat is om haar verplichtingen jegens u als klant of leverancier na te komen.

Getflights / Groupflights verwerkt alleen reguliere persoonsgegevens. In specifieke gevallen bij het boeken van een reis kan het voor ons in beperkte mate nodig zijn om gevoelige persoonsgegevens te verwerken (bijv. Informatie over speciale maaltijden of speciale hulp tijdens uw reis), evenals burgerinformatie (bijv. In verband met het verzamelen van een paspoortkopie voor visumaanvragen of voor het boeken van vluchten), maar alleen als dit nodig is voor het boeken van de reis.

Getflights / Groupflights verzamelt doorgaans de volgende informatie:

Informatie over onze klanten

De gegevens die aan ons worden verstrekt bij het boeken van een reis of het aanmaken van een klantprofiel bij ons zijn bijvoorbeeld: online via de webpagina of door contact op te nemen met onze klantendienst, inclusief contactgegevens (voornaam, tweede naam (namen), achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, titel en functie), rijksregisternummer (voor visumaanvragen etc.), paspoortnummer, bankgegevens, debet- en creditcardgegevens, informatie die u verstrekt met betrekking tot speciale voorkeuren tijdens uw reis (bijv. informatie over dieetbeperkingen, speciale hulp nodig vanwege handicap of ziekte, etc.), gezondheidsinformatie (bij het boeken van reizen voor gezondheids- of medische behandelingen, sportreizen, etc.), informatie over uw lengte, gewicht, kleding- en schoenmaat (voor het boeken van uitrusting voor skireizen, sportreizen, etc.), reisdoel, informatie over welke talen u spreekt, staatsburgerschap, contactgegevens van uw nabestaanden, aanvraag (in het geval van zaken- of gezondheidsreizen), informatie over uw marketing- en communicatievoorkeuren, samen met informatie die u heeft aan ons gegeven als u contact met ons opneemt met vragen, om een ​​probleem te melden of wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot uw klantrelatie, informatie over leerling, leraar, promotiecode, geldigheid van een kredietkaart, datum van uitgifte, kaartnummer, informatie over betaling van vergoedingen ( prijs, soort betaling, datum, betalingsbevestiging).

Informatie over onze leveranciers en zakenpartners

Informatie die u verstrekt bij het aangaan van een contract of overeenkomst met ons, inclusief contactgegevens (functie, functietitel, voornaam, tweede naam, achternamen, adressen, telefoonnummer, e-mailadres), informatie over uw marketing- en communicatievoorkeuren, evenals informatie die u ons hebt gegeven als u contact met ons opneemt met vragen, om een ​​probleem te melden of als u contact met ons opneemt met betrekking tot uw klantrelatie.

Informatie over het verzamelen van aanvragen voor universiteiten en organisaties

Wanneer je besluit je aan te melden voor een stage, studies of academische cursussen via Getflights / Groupflights, treden wij op namens de instelling die een stage, studies of academische cursussen aanbiedt. Zo verwerkt Getflights / Groupflights de persoonsgegevens voor de door de instelling opgegeven doeleinden - het verzamelen van applicaties. Zo verwerkt een instelling (universiteit, organisatie, andere instelling) gegevens als verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt Getflights / Groupflights persoonsgegevens als verwerker namens de instelling. Lees voor gedetailleerde informatie over uw gegevensverwerking, het gegevensprivacybeleid van de instelling waarop u solliciteert.

Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor?

Getflights / Groupflights verwerkt uw persoonsgegevens om onderstaande doelen te realiseren. Houd er rekening mee dat niet alle doeleinden, categorieën, informatie, ontvangers van informatie en soorten procedures in alle gevallen op u van toepassing zijn. Getflights / Groupflights verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit voor u als klant, leverancier of zakenpartner noodzakelijk is (er wordt telkens rekening gehouden met specifieke belangen) of in overeenstemming met de bestaande wetgeving.  

Klantenadministratie

Getflights / Groupflights verwerkt uw persoonsgegevens bij het aangaan en beheren van uw klantrelatie met Getflights / Groupflights, als onderdeel van de werking van ons bedrijf, inclusief het boeken van reizen en levering van onze verschillende producten (bijv. Visumaanvraag, reisverzekering, transferservice, studenten/leraar/jongerenkaart, enz.), bijhouden van onze klantenregisters, facturering, marketing, statistieken, enz. Alle statistieken en analyses worden geanonimiseerd opgesteld en bevatten daarom geen informatie, rechtstreeks naar u als een persoon.

Beheer van relaties met leveranciers en zakenpartners

Getflights / Groupflights verwerkt uw gegevens bij het medebeheer van relaties met leveranciers en zakenpartners, waarbij u de leverancier of zakenpartner bent of de contactpersoon met een leverancier of zakenpartner waarmee Getflights / Groupflights samenwerkt als onderdeel van de werking van onze bedrijf, inclusief onderhoud van ons CRM-register met informatie over ons contact met elke leverancier en zakenpartner.

Naleving van huidige wet- en regelgeving

Getflights / Groupflights verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving waaraan Getflights / Groupflights is onderworpen met betrekking tot de werking van het bedrijf of voor het indienen van andere aansprakelijkheids- en openbaarmakingsvereisten in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Getflights / Groupflights gebruikt uw persoonsgegevens niet om beslissingen te nemen, die uitsluitend gebaseerd zijn op automatische verwerking, behalve voor profilering.

Profilering is een vorm van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens. We gebruiken profilering en datamodellering, b.v. om u specifieke diensten en producten aan te kunnen bieden die aansluiten op uw voorkeuren voor marketingdoeleinden.

Getflights / Groupflights streeft ernaar te garanderen dat alle persoonsgegevens die we verwerken correct en up-to-date zijn. Wij vragen u daarom altijd om ons te informeren over eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (bv. Adreswijziging, naam, telefoonnummer of betaling) zodat we kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens altijd correct en actueel zijn. U dient uw persoonlijke gegevens onmiddellijk bij te werken in geval van wijzigingen.

Juridische basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Getflights / Groupflights verwerkt uw informatie op de volgende gronden: (1) Uw toestemming (2) Het aangaan en nakomen van contractuele overeenkomsten met Getflights / Groupflights, (3) Overweging voor de gerechtvaardigde belangen van Getflights / Groupflights, zoals hierboven beschreven, (4) ) Vervulling van wettelijke verplichtingen waaraan Getflights / Groupflights moet voldoen, (5) Bescherming van de vitale belangen van u of een ander fysiek individu, (6) De verwerking is noodzakelijk om een ​​juridische claim te vestigen, af te dwingen of te verdedigen, en (7) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan rechten van Getflights / Groupflights's of uw arbeids-, gezondheids- en sociale rechten, die voortvloeien uit nationale wetgeving of EU-wetgeving.

Delen van persoonlijke gegevens

Getflights / Groupflights geeft alleen gegevens vrij voor zover dat nodig is voor de werking van ons bedrijf, inclusief om uw reis en de andere producten die u bij ons hebt gekocht in verband daarmee te verzorgen.

Getflights / Groupflights geeft doorgaans persoonlijke gegevens door aan de volgende ontvangers bij het boeken van een reis en gerelateerde producten:

Wereldwijd distributiesysteem (GDS)

Een GDS is een IT-netwerksysteem dat eigendom is van of wordt beheerd door een bedrijf dat transacties mogelijk maakt tussen dienstverleners uit de reisindustrie, voornamelijk luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en reisagenten. Een GDS verbindt diensten, prijzen en boekingen door producten te consolideren in de drie reissectoren, namelijk vluchtreserveringen, hotelreserveringen en autoverhuur.

Luchtvaartmaatschappijen

Getflights / Groupflights geeft persoonsgegevens door aan luchtvaartmaatschappijen bij het boeken van uw vluchten. Voor het boeken van uw vlucht zullen we doorgaans details verstrekken van voornaam, tweede naam (namen), achternaam, luchthaven van vertrek, bestemming, vertrek- en terugkomstdata, frequent flyer kaart, speciale verzoeken met betrekking tot uw reis, inclusief het boeken van speciale maaltijden tijdens vluchten en noodzakelijke speciale assistentie in het vliegtuig of op de luchthaven voor de gekozen luchtvaartmaatschappij. Bij reizen naar bijzondere bestemmingen kunnen wij ook informatie over uw paspoortnummer aan de luchtvaartmaatschappij verstrekken.

Hotels

Getflights / Groupflights geeft persoonsgegevens door aan de hotels die u tijdens uw reis wilt gebruiken. Voor het boeken van uw hotelaccommodatie zullen we doorgaans informatie verstrekken over voornaam, tweede naam (namen), achternaam, bestemming, datum van aankomst en vertrek, kamercategorie, bonuskaartnummer, speciale verzoeken voor uw reis, inclusief dieetbeperkingen of speciale assistentie als gevolg van een handicap of ziekte tijdens uw verblijf in het betreffende hotel.

Autoverhuur diensten

Getflights / Groupflights geeft persoonsgegevens door aan autoverhuurbedrijven als u tijdens uw reis een voertuig nodig heeft. Voor het boeken van uw huurauto zullen we doorgaans informatie verstrekken over uw voornaam, middelste naam (namen), achternaam, ophaallocatie, huurperiode, voertuigcategorie, bonuskaartnummer, speciale behoeften in verband met de huur van het voertuig, inclusief speciale vereisten met betrekking tot handicap of ziekte, kinderzitjes, etc.  

Busmaatschappijen

Getflights / Groupflights geeft persoonsgegevens door aan busmaatschappijen als een busreis onderdeel uitmaakt van uw reis (bijv. Voor dagtochten naar toeristische attracties, etc.). Voor het boeken van uw busreis zullen we doorgaans informatie verstrekken over voornaam, middelste naam (namen), achternaam, ophaallocatie, datum en tijd van de bus, bestemming en speciale verzoeken tijdens de busreis, inclusief het boeken van speciale maaltijden en noodzakelijke speciale vereisten of hulp in verband met handicap of ziekte.  

Rederijen

Getflights / Groupflights geeft persoonsgegevens door aan rederijen als u op een schipreis gaat als onderdeel van uw reis (bijv. Voor dagtochten naar toeristische attracties, cruises, etc.). Voor het boeken van uw scheepsreis zullen we doorgaans informatie verstrekken over voornaam, tweede naam (namen), achternaam, bestemming, reisschema, datum en tijd van vertrek en terugkeer, evenals speciale verzoeken tijdens het zeilen, inclusief het boeken van speciale maaltijden en noodzakelijke speciale vereisten of hulp in verband met handicap of ziekte en informatie over reisdocumenten.  

Bedbanken

Een beddenbank is een IT-netwerksysteem dat eigendom is van of wordt beheerd door een bedrijf dat transacties mogelijk maakt tussen dienstverleners in de reisbranche, voornamelijk hotels en reisbureaus of eindklanten. Getflights / Groupflights geeft persoonlijke gegevens door aan bedbanken om de hotels te boeken die u tijdens uw reis zult gebruiken. Voor het boeken van uw hotelaccommodatie via een bedbank, zullen we doorgaans informatie verstrekken over voornaam, tweede naam (namen), achternaam, bestemming, datum van aankomst en vertrek, kamercategorie, bonuskaartnummer, evenals speciale verzoeken, inclusief het boeken van speciale maaltijden tijdens het hotelverblijf en noodzakelijke speciale vereisten of assistentie in verband met handicap of ziekte.

Reisagenten

Als u, als onderdeel van uw reis, deelneemt aan excursies of een transfer nodig heeft, kan Getflights / Groupflights persoonsgegevens doorgeven aan reisagenten. Het is de verantwoordelijkheid van de reisagent om de excursie of transfer te organiseren bij het boeken van een bepaalde dienst bij een lokale leverancier op de bestemming. Voor het boeken van uw excursies, transfers, enz. Verstrekken wij doorgaans informatie over voornaam, tweede naam (namen), achternaam, datum en tijd van aankomst en vertrek, type voertuig, bestemming, evenals speciale verzoeken, inclusief het boeken van speciale maaltijden tijdens het hotelverblijf en noodzakelijke speciale vereisten of hulp in verband met handicap of ziekte.  

Verzekeringsmaatschappijen

Als onderdeel van het boeken van uw reis bij ons kunt u een bijstands- en / of annuleringsverzekering afsluiten. Als u deze verzekering wilt afsluiten, geven wij persoonsgegevens aan de verzekeringsmaatschappij om de verzekering bij hen af ​​te sluiten. Met het oog op het afsluiten van een bijstands- en / of annuleringsverzekering, verstrekken wij doorgaans informatie aan de verzekeringsmaatschappij over voornaam, tweede naam (namen), achternaam, e-mailadres, bestemming, vertrek- en terugkomstdatum en reistype.

Verhuurbedrijven van uitrustingen

Als onderdeel van het boeken van uw reis bij ons, kunt u alle uitrusting huren die u tijdens uw reis nodig heeft, bijv. skiuitrusting, duikuitrusting, etc. Als u dergelijke uitrusting wilt huren, zullen wij de informatie doorgeven aan het bedrijf op uw bestemming waar u de uitrusting gaat huren. Voor materiaalhuur verstrekken wij doorgaans informatie aan het verhuurbedrijf over voornaam, middelste voorna (a) m (en), achternaam, type uitrusting, ophaallocatie, huurperiode en informatie over lengte, gewicht, kleding en schoenmaat.

Touroperators

Getflights / Groupflights geeft persoonsgegevens door aan reisorganisaties als u op reis gaat als onderdeel van uw reis (bijv. Voor een dagtour naar toeristische attracties, duiken, enz.). Voor het boeken van uw tour zullen we doorgaans informatie verstrekken over uw voornaam, middelste naam (-namen), achternaam, tour, reisplan, datum en tijd van de tour, evenals speciale verzoeken tijdens de tour, inclusief het boeken van speciale maaltijden en noodzakelijke speciale vereisten of hulp in verband met handicap of ziekte, informatie over reisdocument (alleen indien nodig).

Bovendien kan Getflights / Groupflights uw persoonsgegevens doorgeven aan andere leveranciers en dienstverleners als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van het bedrijf, bijv. in verband met externe administratie van onze IT-systemen, analyserapporten, marketing, incasso, kredietwaardigheid, audit, juridische bijstand, etc.

Voor meer informatie over de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens door onze leveranciers en partners, verwijzen wij u naar hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

Getflights / Groupflights streeft ernaar de openbaarmaking van persoonlijke gegevens in persoonlijk identificeerbare indeling zoveel mogelijk te beperken, waardoor de gevallen waarin informatie naar u persoonlijk kan worden teruggevoerd worden beperkt.

Getflights / Groupflights maakt uw persoonlijke gegevens niet openbaar, tenzij dit nodig is om ons bedrijf uit te voeren of aan uw behoeften te voldoen.

Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

Vanwege de aard van de activiteiten van Getflights / Groupflights, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU / EER wanneer u een reis bij ons boekt. Om onze diensten aan u te kunnen leveren, moeten wij in bepaalde gevallen gebruik maken van partners en leveranciers buiten de EU / EER.

Zonder de mogelijkheid om uw informatie over te dragen aan ontvangers buiten de EU / EER, kan Getflights / Groupflights bepaalde reisarrangementen niet leveren. Dit is van toepassing als het boeken van uw reis vereist dat informatie wordt verzonden naar ontvangers buiten de EU / EER, bijvoorbeeld om vluchten, hotels, enz. te boeken op uw reisbestemming. De wetgeving inzake gegevensbescherming in deze landen kan soepeler zijn dan in België en in de rest van de EU / EER, aangezien er in de meeste gevallen landen zullen zijn waar de EU-Commissie heeft geoordeeld dat het gegevensbeschermingsniveau niet gelijk is aan de gegevensbeschermingsniveau binnen de EU / EER.

In het geval dat het voor ons praktisch mogelijk is, zal de overdracht van uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op de standaard overdrachtscontracten ontwikkeld door de Europese Commissie, die speciaal voor dit doel zijn opgesteld. Voor zover het doorgiften naar de Verenigde Staten betreft, zullen deze zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van Privacy Shield. Privacy Shield is een overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten, die een sterke reeks gegevensbeschermingsregels en beveiligingsmaatregelen vastlegt waaraan Amerikaanse bedrijven, die zich bij de overeenkomst hebben aangesloten, moeten voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen kan het voor Getflights / Groupflights echter niet praktisch zijn om een ​​standaardoverdrachtscontract af te sluiten of Privacy Shield te gebruiken als wettelijke basis voor overdracht. In dergelijke gevallen zal de overdracht van de informatie worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 49.1 (b) van de verordening gegevensbescherming, aangezien de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een bepaald land noodzakelijk is om het contract tussen u en Getflights na te komen. Het is daarom belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat het doorgeven van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU / EER bij het boeken van een reis met Getflights / Groupflights betekent dat uw persoonsgegevens niet dezelfde bescherming genieten als wanneer ze onderworpen zijn aan Belgische of EU wet- en regelgeving.

Bij het doorgeven van gegevens bestaat het risico dat er in het betreffende land geen duidelijke, precieze en toegankelijke wet- en regelgeving bestaat met betrekking tot toegang tot persoonsgegevens door de autoriteiten van het land; dat er geen wet- en regelgeving is dat de toegang van de autoriteiten van een land tot uw informatie noodzakelijk en evenredig moet zijn; dat het land geen onafhankelijke en effectieve toezichthoudende autoriteit heeft en dat het land geen beschikbare en effectieve rechtsmiddelen heeft voor de geregistreerde gegevens.

Als u niet wilt dat Getflights / Groupflights uw persoonlijke gegevens naar ontvangers buiten de EU / EER stuurt, laat het ons dan uiterlijk bij het boeken van uw reis weten.

Getflights / Groupflights geeft uw persoonsgegevens in geen geval door aan ontvangers buiten de EU / EER, tenzij dit nodig is om ons bedrijfactiviteiten uit te oefenen en aan uw behoeften te voldoen, bijvoorbeeld door de gevraagde reis af te leveren.  

Gegevensintegriteit en beveiliging

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij de opslag vereist is om te voldoen aan nationale wettelijke eisen, waaronder wettelijke bewaartermijnen in verband met boekhouding, etc.

Het is het beleid van Getflights / Groupflights om persoonlijke gegevens te beschermen door passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen. Wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze op een veilige manier worden verwijderd.

Uw rechten

U heeft recht op toegang tot alle persoonlijke gegevens die we hebben geregistreerd en gebruiken, informatie over waar deze vandaan komen en waarvoor we ze gebruiken. U kunt informatie krijgen over hoelang we uw gegevens bewaren, wie gegevens over u ontvangt en in hoeverre we gegevens vrijgeven in binnen- en buitenland. Uw recht op toegang kan echter worden beperkt door wetgeving, bescherming van de privacy van andere personen en aandacht voor ons bedrijf en onze praktijken. Onze knowhow, bedrijfsgeheimen en interne beoordelingen kunnen ook worden vrijgesteld van het recht op toegang.

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaren te melden tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.  

Bezwaar tegen direct marketing. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, inclusief profilering die aan dit doel is gerelateerd.

Als de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht op correctie of verwijdering van de gegevens met de beperkingen die volgen uit bestaande wetgevingen en rechten om gegevens te verwerken. Deze rechten staan ​​bekend als het "recht op rectificatie", "recht op verwijdering" of "recht om te worden vergeten".

Als u van mening bent dat de gegevens die we over u hebben geregistreerd onjuist zijn, of als u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van de gegevens, kunt u eisen dat we het gebruik van deze gegevens beperken tot opslag. Het gebruik wordt beperkt tot opslag totdat de juistheid van de gegevens kan worden vastgesteld, of kan worden gecontroleerd of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen.

Als u het recht heeft om de gegevens die wij over u hebben geregistreerd te laten wissen, kunt u ons in plaats daarvan verzoeken om het gebruik van deze gegevens te beperken tot opslag. Als we de gegevens die we over u hebben geregistreerd alleen moeten gebruiken om een ​​juridische claim in te dienen, kunt u ook eisen dat ander gebruik van deze gegevens wordt beperkt tot opslag. We hebben echter mogelijk recht op ander gebruik om een ​​juridische claim in te dienen of als u hiervoor uw toestemming hebt verleend.  

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, we u mogelijk geen specifieke diensten of producten kunnen aanbieden. Houd er ook rekening mee dat we uw persoonsgegevens blijven gebruiken, bijvoorbeeld om een ​​overeenkomst die we met u hebben gesloten na te komen of als we hier wettelijk toe verplicht zijn.  

Op basis van de aard van onze dienstverlening en het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is het recht op overdraagbaarheid niet van toepassing. Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar dpo@groupflights.com of stuurt u uw verzoek per postkoerier naar het volgende adres: Gegevensbescherming, Getflights | Groupflights, Gistelsesteenweg 676, 8200 Brugge, BELGIË. In uw verzoek moet u duidelijk aangeven (i) uw persoonlijke identiteit, door uw volledige naam en het e-mailadres dat u gebruikte om een ​​account aan te schaffen of aan te maken, en (ii) het recht of de rechten die u uitoefent, op te geven. U kunt desgewenst ook de Belgische Autoriteit Gegevensbescherming (https://www.privacycommission.be) om bescherming vragen om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd.

De uitoefening van deze rechten is gratis, tenzij u ongerechtvaardigde of buitensporige verzoeken doet. In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van administratiekosten.  

Updates

Getflights / Groupflights evalueert en actualiseert dit privacybeleid regelmatig. Controleer daarom regelmatig dit privacybeleid op eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn op onze verwerking van uw persoonsgegevens.